:   
 :   

  >


. " ", .-., " , ", . (), . "", ", ", . ", ", . szczeka, szczeka ", ". .-. skegg ", ", skagi . "" (, t. i r. I, 171; , AfslPh 28, 569). (, 428).


!

! 

  :
 

© 2008 .